Zanim spotkaliśmy się po raz pierwszy

25 sierpnia 2018 roku w czasie spotkania w Halo Rybnik po raz pierwszy rybniczanie dowiedzieli się o nowym projekcie społecznym „Książki na miarę”. Książki na miarę to kolejny realizowany w Rybniku projekt w ramach konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”. Konkurs ten realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Czytaj dalej